Gezonde sportkantine Wageningen

Woensdag 15 november is in ons clubhuis door Wethouder Han ter Maat de aftrap gegeven van het programma dat gezonde(re) sportkantines stimuleert. Doel is te komen tot een nog meer optimale combinatie van sport en gezonde voeding. Binnen onze vereniging wordt dit al enkele jaren gestimuleerd met het aanbod van gezonde producten en de bedoeling is dit naast het bestaande aanbod verder uit te breiden. Het bestuur heeft besloten dat het prima bij onze vereniging past om de kantine een gezond aanbod en gezonde uitstraling te geven. Dit heet de Gezonde(re) Sportkantine. Het doel is om gezondheid van onze leden verder te stimuleren en meer bewustzijn over gezondere voeding in relatie tot sport te creëren. Hiervoor wordt gestreefd naar:

– Een gezondere keuze in elke productgroep

– Stimuleren van water drinken

– Promotie en zichtbaarheid van gezonde keuzes

– Opnemen van de Gezonde(re) Sportkantine in het beleid

Wij doen voortaan jaarlijks een Kantinescan om te laten zien dat we aan de criteria van de Gezonde Sportkantine voldoen.

WVV hanteert de Richtlijnen Gezondere Kantines  van het Voedingscentrum” www.mobiel.voedingscentrum.nl/professionals/productaanbod-en-levensmiddelendatabank/horeca-catering-en-kantines/richtlijnen-gezondere-kantines.aspx