Lid worden bij WVV Wageningen

Wij heten jou van harte welkom bij WVV Wageningen!

Om lid te worden kun je via onderstaande knop het online inschrijfformulier invullen. Wij ontvangen vervolgens digitaal jouw gegevens en jij ontvangt een bevestigingsmail.

Liever het inschrijfformulier downloaden? Dit kan onderaan deze pagina. Dit formulier ontvangen wij graag volledig ingevuld retour.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2022-2023 gelden de onderstaande maandelijkse bedragen vanaf 1 juli 2022:

Senioren: € 18,-
Junioren A/B/C (JO17-JO19): € 8,50
Pupillen D/E/F (v.a. 7 jaar) (JO9-JO13): € 6,50
Pupillen 4×4 (5+6 jaar) (JO7): Gratis
Kabouters (t/m 4 jaar): Gratis
Steunend lid: € 6,-
Donateurs: € 3,50

De contributie wordt door middel van het afgeven van een machtiging per automatische incasso geïncasseerd, hier worden geen extra kosten voor berekend. Bij niet-automatische incasso kan alleen per jaar betaald worden.

Bij een contributie-achterstand van meer dan twee maanden wordt een lid uitgesloten van activiteiten en wedstrijden tot de achterstand is voldaan. Eventuele overschrijvingen worden alleen verleend indien de volledige achterstand is voldaan en geleende materialen (kleding e.d.) zijn ingeleverd.

Het rekeningnummer van WAGENINGEN is: NL80RABO0367022559.

Spelend lid – Steunend lid

Een lid is spelend lid als het is ingedeeld in een team dat deelneemt aan wedstrijden. Met peildatum 1 januari zijn de categorieën voor het nieuwe seizoen (juli t/m juni) als volgt:

Pupillen t/m 12 jaar
C-junioren t/m 14 jaar
B-junioren t/m 16 jaar
A-junioren t/m 18 jaar
Senioren vanaf 19 jaar

Alle niet spelende leden zijn steunende leden. Een wijziging van spelend lid naar steunend lid en andersom leidt tot aanpassing van de contributie per eerstvolgende overeengekomen betalingsperiode. Er wordt geen contributie terugbetaald. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

Opzeggen

Opzeggingen die worden ontvangen op uiterlijk 30 juni zullen per 1 juli worden verwerkt. Opzeggen kan alleen schriftelijk en via de ledenadministratie, te bereiken op leden@wvvwageningen.nl. Of via het postadres van de vereniging.

Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team, bestuursleden etc. Automatische incasso’s worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd. Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd (per email of per post indien het email-adres niet bekend is). Indien je geen bevestiging ontvangt is je opzegging niet ontvangen en blijf je dus lid. Neem dan nog contact op met de Ledenadministratie.

Afwijkingen

In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

LET OP

Ontvangen wij je opzegging ná 30 juni, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.