Maandagavond zijn tijdens de enthousiaste druk bezochte algemene ledenvergadering Ruben van Bart en Bart Eulen toegetreden tot het bestuur. Afgelopen maanden zijn al goede initiatieven genomen en is een beleidsplan geschreven, waarmee enthousiast met nieuw elan aan de slag gegaan wordt met steun van de groep Vrienden van Wageningen. Knelpunten zijn direct goed aangepakt en tijdens de vergadering zijn twee nieuwe werkgroepen geformeerd.