Een goede actie van onze notaris Smit Moorman om ter gelegenheid van de verjaardag van de vereniging van notarissen een kratje fruit ter beschikking te stellen aan sporters. Zoals te zien werd van de goede combinatie van sport en gezond eten goed gebruik gemaakt in de enige gecertificeerde gezonde sportkantine in Wageningen. Wij zijn blij met deze combinatie en met deze ondersteuning.