Organisatie

Voorzittter Nico Kneepkens

0317-426832
Secretaris Jef Vliege

0317-416542
Accomodatie Rien de Bruin

06-15606385
Penningmeester Ruben van Bart

06-36128525

Bestuur

Functionarissen

Ledenadministratie leden@wvvwageningen.nl
Kantine en evenementen Dinie Verbeek

06-19297749
Technische zaken jeugd en senioren Adrie van den Hurk

06-45164771