Organisatie

Bestuur

Voorzittter Nico Kneepkens
n.kneepkens@chello.nl
0317-426832
Secretaris Jef Vliege
vlieg204@planet.nl
0317-416542
Accomodatie Rien de Bruin
m.bruin13@outlook.com
06-15606385
Penningmeester Ruben van Bart
info@rubenvanbart.nl
06-36128525

Functionarissen

Ledenadministratie leden@wvvwageningen.nl
Kantine en evenementen Dinie Verbeek
dinie.verbeek@wur.nl
06-19297749
Technische zaken jeugd en senioren Adrie van den Hurk
adrievdhurk@gmail.com
06-45164771