Lid worden van WVV Wageningen?

Download hier het inschrijfformulier

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2021-2022 gelden de volgende bedragen vanaf 1 juli 2021:

Senioren
Per maand: € 18,-
Per jaar: € 216,-

Junioren A (O19)
Per maand: € 8,50
Per jaar: € 102,-

Junioren B/C (O17)
Per maand: € 8,50
Per jaar: € 102,-

Pupillen D/E/F (vanaf 7 jaar) (O13)
Per maand: € 6,50
Per jaar: € 78,-

Pupillen 4×4 (4 t/m 6 jaar)
Per maand: Gratis
Per jaar: Gratis

Steunend lid
Per maand: € 6,-
Per jaar: € 72,-

Een lid is spelend lid als het is ingedeeld in een team dat deelneemt aan de wedstrijden. Met peildatum 1 januari zijn de categorieën voor het nieuwe seizoen (juli t/m juni) als volgt:

Pupillen t/m 12 jaar
C-junioren t/m 14 jaar
B-junioren t/m 16 jaar
A-junioren t/m 18 jaar
Senioren vanaf 19 jaar

Alle overige leden zijn steunende leden. Zij zijn ook lid van de KNVB en Wageningen draagt hiervoor een contributiebijdrage af. Een wijziging van spelend lid naar niet-spelend lid en andersom leidt tot aanpassing van de contributie per eerstvolgende overeengekomen betalingsperiode. Er wordt geen contributie terugbetaald. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

De contributie wordt door middel van het afgeven van een machtiging per automatische incasso geïncasseerd, hier worden geen extra kosten voor berekend. Bij niet-automatische incasso kan alleen per jaar betaald worden.

Bij een contributie-achterstand van meer dan twee maanden wordt een lid uitgesloten van activiteiten en wedstrijden tot de achterstand is voldaan. Een lid krijgt hiervan schriftelijk bericht van de Ledenadministratie. Eventuele overschrijvingen worden alleen verleend indien de volledige achterstand is voldaan.

Het rekeningnummer van WAGENINGEN is: NL80RABO0367022559.

AFWIJKINGEN
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

OPZEGGEN
Opzeggingen die worden ontvangen op uiterlijk 30 juni zullen per 1 juli worden verwerkt. Opzeggen kan alleen schriftelijk en via de ledenadministratie, te bereiken op leden@wvvwageningen.nl. Of via het postadres van de vereniging.

Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team, bestuursleden etc. Automatische incasso’s worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd. Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd (per email of per post indien het email-adres niet bekend). Indien je geen bevestiging ontvangt is je opzegging niet ontvangen en blijf je dus lid. Neem dan nog contact op met de Ledenadministratie.

LET OP: Ontvangen wij je opzegging ná 30 juni, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.