Lid worden2019-01-05T14:57:01+00:00

Lid worden van WVV Wageningen?

Klik hier om het inschijfformulier te downloaden!

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het seizoen 2018-2019 gelden de volgende bedragen vanaf 1 juli 2018:

Senioren
Per maand: € 17,-
Per jaar: € 204,-

Junioren A (O19)
Per maand: € 7,50
Per jaar: € 90,-

Junioren B/C (O17)
Per maand: € 7,50
Per jaar: € 90,-

Pupillen D/E/F (vanaf 7 jaar) (O13)
Per maand: € 5,50
Per jaar: € 66,-

Pupillen 4×4 (4 t/m 6 jaar)
Per maand: Gratis
Per jaar: Gratis

Steunend lid
Per maand: € 6,-
Per jaar: € 72,-

Een lid is spelend lid als het is ingedeeld in een team dat deelneemt aan de wedstrijden. Met peildatum 1 januari zijn de categorieën voor het nieuwe seizoen (juli t/m juni) als volgt:

Pupillen t/m 13 jaar
B/C-junioren t/m 15 jaar
A-junioren t/m 18 jaar
Senioren vanaf 19 jaar

Alle overige leden zijn steunende leden. Zij zijn ook lid van de KNVB en WAGENINGEN draagt hiervoor een contributiebijdrage af.
Een wijziging van spelend naar niet spelend en andersom leidt tot aanpassing van de contributie per eerstvolgende overeengekomen betalingsperiode. Er wordt geen contributie terugbetaald.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.

In principe wordt de contributie door het afgeven van een machtiging per automatische incasso geïncasseerd en worden hier geen kosten voor gerekend. Mocht automatische incasso niet lukken, dan zal per periode alsnog 0,75 administratiekosten in rekening gebracht worden, eventueel mee te incasseren met de volgende contributieronde.
Bij niet-automatische incasso kan alleen per jaar betaald worden. Hiervoor worden administratiekosten gerekend van 0,75 per keer.

Mocht de contributie-achterstand meer dan 2 maanden worden dan worden leden uitgesloten van activiteiten en wedstrijden, totdat de achterstand is voldaan. Een lid krijgt hiervan schriftelijk bericht van de ledenadministratie.

Het rekeningnummer van WAGENINGEN is: NL80RABO0367022559.

AFWIJKINGEN
In uitzonderlijke gevallen heeft het bestuur de bevoegdheid afwijkend te beslissen.

OPZEGGEN
Als je het lidmaatschap bij WAGENINGEN niet wilt voortzetten moet je voor 30 juni schriftelijk opzeggen of zoveel eerder als mogelijk is. Dit schriftelijk opzeggen kan op de volgende manier:
Stuur een mail dit naar leden@wvv-wageningen.nl of stuur een kort briefje naar de ledenadministratie
Er kan niet mondeling worden opgezegd via de leider(s) van een team, bestuursleden etc.
Automatische machtigingen worden bij tijdige opzegging automatisch verwijderd.
Opzeggingen worden altijd schriftelijk bevestigd (per email of indien email-adres niet bekend is per post). Als je geen bevestiging ontvangt is je opzegging niet ontvangen en blijf je dus lid als je geen actie onderneemt richting de ledenadministratie. Je blijft hiervoor zelf verantwoordelijk totdat de bevestiging is ontvangen.

LET OP: Ontvangen wij je opzegging na 30 juni, dan is altijd de contributie van het volgende seizoen verschuldigd en wordt het lidmaatschap per 30 juni van het volgende jaar beëindigd.