WEDSTRIJDPROTOCOL – bezoekende teams (vanaf 18 jaar)

Wageningen heeft een veilig sportklimaat hoog in het vaandel staan en probeert daarom zorgvuldig de coronamaatregelen na te leven die ons zijn opgelegd. Hieronder vind je informatie en werkwijze op ons sportpark. Wij verzoeken een ieder goed notie te nemen van de maatregelen en deze ook na te leven. Alleen samen kunnen we strijden tegen corona.

Je hebt in de basis bij Wageningen de beschikking over één kleedkamer. De kleedkamerindeling staat op het wedstrijdprogramma dat bij de ingang van de kantine hangt. Houd je aan deze indeling!

Te alle tijden dienen de meerderjarigen zowel binnen als ook buiten de 1,5 meter afstand te houden. Indien de kantine is geopend, houd je daar ook aan de coronamaatregelen, aanwijzingen en looproute.

Er kan i.v.m. de maatregelen in combinatie met het beperkte aantal kleedkamers niet worden gedoucht door tegenstanders.

Belangrijk voor alle bezoekers:

 • Gebruik je gezond verstand.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen. Als je positief getest bent en/of je een huisgenoot of een nauw contact bent van een bewezen COVID-19 patiënt, blijf dan ook thuis. Neem de gebruikelijke veiligheid- en hygiëneregels in acht.
 • Volg altijd de aanwijzingen zoals looproutes en instructies van de organisatie en/of begeleiding.

Belangrijk voor trainers/leiders en spelers:

 • Houd 1,5 meter afstand! Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en spelers; dit geldt ook voor de dug-out en/of langs de lijn.
 • Overleg ter plekke waar eventuele warming-up kan plaatsvinden. Hierbij dienen de spelers minimaal 1,5 meter afstand te houden tot zowel het speelveld, de assistent-scheidsrechter als eventuele toeschouwers.
 • Zorg ervoor dat je buiten de noodzakelijk sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebt, zoals bij het vieren van een overwinning en/of wisselmoment.
 • Het omkleden dient in groepen te gebeuren. In de kleedkamer kan geen wedstrijdbespreking gehouden worden. Dit dient buiten de kleedkamer plaats te vinden.
 • Houdt je aan het maximaal aantal personen per kleedkamer zoals op de kleedkamerdeur staat aangegeven, en aan de 1,5 meter-markeringen zoals in de kleedkamer zijn aangebracht.
 • Het aantal kleedkamers is beperkt. Gebruik deze daarom niet langer dan noodzakelijk.
 • De trainers/leiders/aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en desinfecteren van de kleedkamers na gebruik. Er zijn hier middelen voor beschikbaar.
 • Spreek toeschouwers aan indien bovenstaande maatregelen niet worden nageleefd. Herhaaldelijk gedrag waarbij de maatregelen niet worden nageleefd kan gemeld worden bij een bestuurslid.